Duchovné príčiny chorôb a obličky: Viac než filtrácia - Poznáte hlboký význam zdravia obličiek pre myseľ, telo a ducha?

Obličky sú oveľa viac než len fyzické orgány filtrujúce krv. Z pohľadu východných medicínskych systémov a duchovných tradícií sú považované za sídlo našej životnej esencie, zdroj vitality, odvahy a sily vôle. Keď sa pozrieme na hlbšie súvislosti medzi zdravím obličiek a naším celkovým pocitom pohody a naplnenia, otvárajú sa nám fascinujúce možnosti, ako posilniť svoj vnútorný zdroj energie a odolnosti.

Duchovné príčiny chorôb

Ľudstvo sa od nepamäti pýta, prečo ľudia ochorejú. Náš pohľad na príčiny chorôb sa v priebehu času menil. V minulosti sa choroby často pripisovali pôsobeniu nadprirodzených síl či hnevu bohov. Neskôr sa s rozvojom medicíny do popredia dostali fyzické príčiny ako baktérie, vírusy, genetika či životný štýl.

V posledných desaťročiach sa však čoraz viac pozornosti venuje aj možným duchovným a psychologickým koreňom fyzických ochorení. Mnoho ľudí si uvedomuje, že naše fyzické zdravie je úzko prepojené s naším duševným a duchovným stavom.
Vplyv emócií, stresu, negatívnych myšlienkových vzorov či nevyriešených duchovných konfliktov na telesné zdravie naznačujú mnohé výskumy aj praktické skúsenosti terapeutov. Poznatky z oblasti psychosomatiky, energetickej medicíny či duchovného uzdravovania nám ukazujú, že príčiny ochorení sú často komplexnejšie a hlbšie, než sa na prvý pohľad zdá.

Ak skutočne chceme pochopiť, odkiaľ sa berú choroby a ako im môžeme predchádzať, je dôležité pozerať sa na človeka ako na celistvú bytosť. Musíme vziať do úvahy nielen fyzické, ale aj mentálne, emocionálne a spirituálne aspekty nášho života.

obličky - ochorenia duchovné, príčiny a liečba

Zdroj foto: www.vecteezy.com


Prepojenie fyzického zdravia a duchovnej roviny

Naše fyzické zdravie a duchovná pohoda sú neoddeliteľne prepojené. Čoraz viac si uvedomujeme, že na to, aby sme dosiahli skutočnú harmóniu a životnú rovnováhu, nestačí len starať sa o telo, ale musíme venovať pozornosť aj našej duši a mysli.

Alternatívne prístupy ako psychosomatika, etikoterapia či holistická medicína nám ukazujú, že mnoho fyzických ťažkostí má korene v našom vnútornom prežívaní, emóciách a duchovnom rozpoložení. Keď sa cítime vyčerpaní, v strese či vnútorne rozladení, často sa to prejaví aj na našom tele - bolesťami, zníženou imunitou, poruchami trávenia, narušením funkcie zubov či spánku.

Práve prepájanie poznatkov z medicíny, psychológie a duchovných tradícií nám dáva kľúč k hlbšiemu pochopeniu samých seba. Učí nás načúvať signálom vlastného tela a hľadať príčiny nerovnováhy nielen na fyzickej, ale aj na mentálnej a spirituálnej úrovni.

Duchovné praktiky ako meditácia, modlitba či joga nám pomáhajú upokojiť myseľ, spracovať emócie a nájsť vnútorný pokoj. Toto vyrovnanie sa potom pozitívne odráža aj na našom fyzickom zdraví. Psychosomatika zase skúma, ako sa negatívne myšlienkové vzorce a potlačené emócie môžu prejavovať cez telesné symptómy.

Funkcia obličiek z fyzického pohľadu

Obličky sú životne dôležité orgány, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v udržiavaní zdravia a homeostázy nášho tela. Tieto párové orgány veľkosti päste sú uložené v zadnej časti brušnej dutiny po oboch stranách chrbtice. Ich primárnou funkciou je filtrácia krvi, odstraňovanie odpadových látok a prebytočnej vody z tela, regulácia krvného tlaku a rovnováhy tekutín a minerálov, ako aj produkcia niektorých dôležitých hormónov.

Filtrácia krvi a odstránenie toxínov

Jednou z hlavných úloh obličiek je čistenie krvi od odpadových produktov metabolizmu, ako sú močovina, kyselina močová a kreatinín, ako aj od toxínov a prebytočných solí. Každá oblička obsahuje približne milión mikroskopických filtračných jednotiek nazývaných nefróny.

V nich dochádza k filtrácii krvi cez sieť vlásočníc nazývaných glomeruly. Zdravé obličky prefiltrujú za deň asi 150-180 litrov krvi, z čoho vznikne 1-2 litre moču. Moč potom odteká cez močovody do močového mechúra, kde sa zhromažďuje pred vyprázdnením z tela. 

Schopnosť obličiek efektívne filtrovať krv a odstraňovať toxíny je nevyhnutná pre prežitie. Pri zlyhaní tejto funkcie, napríklad pri ochoreniach obličiek, sa v tele hromadia škodlivé látky, čo môže viesť k závažným zdravotným komplikáciám a ohrozeniu života. V takýchto prípadoch je nevyhnutná pravidelná dialýza alebo transplantácia obličky.

Regulácia krvného tlaku a rovnováhy tekutín a minerálov v tele

Obličky hrajú tiež zásadnú úlohu v regulácii krvného tlaku a udržiavaní rovnováhy tekutín, elektrolytov a pH v tele. Dosahujú to pomocou niekoľkých mechanizmov:

Regulácia objemu krvi: Obličky upravujú množstvo vody a soli (hlavne sodíka) v tele, čím priamo ovplyvňujú objem krvi a krvný tlak. Keď je krvný tlak príliš nízky, obličky zadržiavajú viac soli a vody. Naopak, pri vysokom tlaku vylučujú prebytočnú soľ a vodu močom.

Systém renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): Obličky produkujú enzým renín, ktorý aktivuje hormonálnu kaskádu vedúcu k produkcii angiotenzínu II a aldosterónu. Tieto hormóny zvyšujú spätné vstrebávanie soli a vody v obličkách, zužujú krvné cievy a stimulujú smäd, čo vedie k zvýšeniu krvného tlaku.

Regulácia hladín minerálov: Obličky udržiavajú správnu rovnováhu dôležitých minerálov v krvi, ako sú sodík, draslík, vápnik a fosfor. Robia to tak, že podľa potreby upravujú ich spätné vstrebávanie alebo vylučovanie močom. Poruchy tejto funkcie môžu viesť k elektrolytovej nerovnováhe, ktorá narúša normálne fungovanie svalov, nervov a iných tkanív.

Regulácia pH: Obličky sa podieľajú aj na udržiavaní acidobázickej rovnováhy v tele tým, že vylučujú prebytočné kyseliny alebo zásady močom a regenerujú bikarbonátové pufre.

stres a kortizol - prejavy

Zdroj foto: www.freepik.com

Tvorba hormónov

Okrem vyššie uvedených funkcií fungujú obličky aj ako endokrinné žľazy, ktoré produkujú niekoľko dôležitých hormónov:

Erytropoetín (EPO): Tento hormón stimuluje kostnú dreň, aby produkovala viac červených krviniek. Červené krvinky prenášajú kyslík do tkanív, takže adekvátna hladina EPO je nevyhnutná na prevenciu anémie.

Kalcitriol (aktívna forma vitamínu D): Obličky konvertujú neaktívnu formu vitamínu D na jeho aktívnu formu kalcitriol. Kalcitriol pomáha regulovať hladinu vápnika a fosforu v krvi a je potrebný pre zdravé kosti a zuby.

Renín: Ako bolo spomenuté vyššie, renín je kľúčový enzým v RAAS, ktorý reguluje krvný tlak a rovnováhu tekutín v tele.

Duchovný význam obličiek

Obličky sú z pohľadu východnej medicíny a duchovných tradícií oveľa viac než len orgány filtrujúce krv. Sú považované za sídlo našej životnej energie, vitality a odvahy. Pozrime sa bližšie na to, ako si udržať zdravé obličky a aký hlbší význam sa im pripisuje

Obličky ako sídlo životnej energie a vitality

V tradičnej čínskej medicíne (TČM) sa obličky považujú za koreň životnej energie či esenciálnej Qi. Sú rezervoárom prvotných základov Jin, ktoré dostávame pri počatí od rodičov a ktoré determinujú našu vrodenú vitalitu a dlhovekosť.

Keď je energia obličiek silná, máme dostatok vitality, pevné kosti a zuby, husté vlasy a dobrú plodnosť. Nedostatok ohňa obličiek (ohňa Ming Men) môže spôsobiť: 

Ohňom Ming Men sa v tradičnej čínskej medicíne označuje zdroj životnej energie (Qi), ktorý sa nachádza v obličkách. Keď je tento oheň slabý, môže to viesť k rôznym zdravotným problémom, ktoré sa prejavujú hlavne v dolnej časti tela. 

Podľa TČM sa esencia obličiek v priebehu života transformuje na Qi, ktorá udržuje všetky telesné funkcie. Obličky tak vplývajú na vitalitu všetkých orgánov. Riadia tiež prijímanie Qi z dychu a výživy. Silné obličky nám umožňujú efektívne využívať vzduch a potravu na tvorbu energie.

Zdravé obličky sú teda základom pre zachovanie mladistvej vitality a pevného zdravia do vysokého veku. Ich sila sa prejavuje odolnosťou, výdržou a schopnosťou rýchlo sa zregenerovať po záťaži či chorobe.

Súvislosť obličiek so strachom, úzkosťou a neistotou

V emočnej rovine sa obličky v TČM spájajú so strachom a úzkosťou. Keď je energia obličiek slabá, ľahšie podliehame strachu, neistote, obavám o budúcnosť. Môžeme mať sklon k paranoji, fóbiám či panickým atakom. Trpíme pocitmi neistoty, chýba nám pocit bezpečia a zakotvenia.

Naopak harmonické obličky nám dávajú vnútornú silu, stabilitu a vyrovnanosť tvárou v tvár výzvam života. Dodávajú nám pocit bezpečia a dôvery, že dokážeme zvládnuť, čo nás stretne. Vďaka nim sa cítime pevne spojení so zemou, zakorenení vo svojej existencii.

Posilňovaním energie obličiek prekonávame dlhodobý stres, ktorý ich vyčerpáva. Obličky totiž riadia aj nadobličky, ktoré produkujú stresové hormóny ako adrenalín či kortizol. Pri chronickom strese sa tieto žľazy vysiľujú, čo vedie k únave, úzkostiam a slabej imunite.

Zaujímavé: Viete, aké sú príznaky poškodených obličiek?

Obličky ako zdroj odvahy a sily vôle

Okrem strachu sa k obličkám v TČM viaže aj téma vôle a odhodlania. Zdravé obličky nám dodávajú vnútornú silu a odvahu kráčať za svojimi snami, prekonávať prekážky. Sú zdrojom vytrvalosti a schopnosti dotiahnuť veci do konca.

Keď je energia obličiek nízka, chýba nám motivácia, ľahko sa vzdávame. Máme problém robiť rozhodnutia a stáť si za nimi. Skĺzavame k pasivite, prokrastinácii, fatalizmu.

Silné obličky nám naopak dávajú jasnú víziu a rozhodnosť ísť za svojím cieľom. Vďaka nim dokážeme mobilizovať svoju vôľu a nenechať sa odradiť neúspechmi. Máme dostatok "drivu" a sebadisciplíny vytrvať na svojej ceste.

S harmonickými obličkami sa môžeme pustiť do veľkých životných projektov s dôverou, že máme dosť síl dotiahnuť ich do konca.

Emócie a postoje, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zdravie obličiek

Podľa princípov tradičnej čínskej medicíny a psychosomatiky môžu niektoré dlhodobo potláčané alebo prehnane intenzívne emócie narúšať tok energie v obličkových meridiánoch a postupne viesť k oslabeniu týchto orgánov. Pozrime sa na niektoré konkrétne emočné vzorce, ktoré sa spájajú s disharmóniou obličiek.

pracovný stres a negatívny vplyv na zdravie 1200x848

Zdroj foto: www.freepik.com

Dlhodobý stres a strach

Chronický stres je jedným z najväčších nepriateľov našich obličiek. Keď sme vystavení dlhodobému stresu, naše telo je v neustálom stave pohotovosti, čo vyčerpáva naše energetické rezervy. Obličky sú pritom zodpovedné za skladovanie našej základnej životnej esencie a vitality. Ak sú neustále odčerpávané stresom, postupne ochabujú.

Strach je emóciou, ktorá sa v čínskej medicíne priamo pripisuje obličkám. Nejde pritom len o akútny strach v nebezpečných situáciách, ale skôr o chronický, iracionálny strach - z budúcnosti, zo zlyhania, z nedostatku. Takýto permanentný strach oslabuje našu životnú silu ukrytú v obličkách, bráni nám riskovať a rásť.

Potláčanie emócií a kreativity

Obličky sú v čínskej medicíne tiež spojené s kreatívnou energiou a schopnosťou vyjadriť svoj autentický potenciál. Ak svoju kreativitu a prirodzené túžby dlhodobo potláčame, či už kvôli strachu alebo tlaku okolia, táto energia stagnuje a obracia sa proti nám.

Podobne škodí obličkám aj potláčanie ostatných emócií. Keď nedávame primeraným spôsobom priechod svojim pocitom a potrebám, táto blokovaná energia zaťažuje telo i myseľ. To súvisí aj s našimi vzťahmi. Obličky ako centrálu našej životnej sily to postupne podkopáva.

Pocity menejcennosti a nízke sebavedomie 

S obličkami úzko súvisí aj téma sebahodnoty a sebadôvery. Keď trpíme pocitmi menejcennosti, akoby sme podkopávali svoju vnútornú silu ukotvenú v obličkách. Neveríme dostatočne vo vlastné schopnosti, silu a hodnotu.

Nízke sebavedomie nám bráni konať odvážne, ísť za svojimi snami, prekonávať prekážky. Tým akoby sme sami sebe upierali prístup k hlbokým zdrojom sily a odolnosti, ktoré v nás drieme. Pochybnosti o sebe tak postupne narúšajú našu životnú esenciu. 


Inšpirácia:
Rôzne výskumy dokázali, že zábava a smiech pozitívne vplývajú na naše zdravie.
Podporiť tieto emócie môžete napríklad aj tým, že si
doma s rodinou zahráte spoločenské hry.


Lipnutie na minulosti a neschopnosť pustiť sa starých zranení

Obličky sú tiež spojené s našou schopnosťou prúdiť životom, prijímať zmeny a posúvať sa vpred. Ak lipneme na minulosti, na starých zraneniach a krivdách, akoby sme bránili prirodzenému toku energie v tele.

Neschopnosť odpustiť, pustiť sa negatívnych emócií z minulosti zaťažuje našu myseľ i telo. Táto stagnujúca emočná záťaž potom dlhodobo podkopáva vitalitu obličiek, ktoré potrebujú k zdraviu voľné prúdenie energie.

Príznaky ochorení obličiek na duchovnej úrovni

Tak ako obličky filtrujú nečistoty z nášho tela, zdravé obličky nám pomáhajú udržiavať čistotu a jasnosť mysle, prekonávať životné prekážky a naplno rozvíjať svoj potenciál. Naopak, keď sú obličky oslabené, môžu sa objaviť rôzne psycho-spirituálne symptómy, ktoré nám naznačujú, že je čas viac sa venovať svojmu vnútornému zdraviu.

Chronická únava a vyčerpanosť

Jedným z najčastejších príznakov oslabenej energie obličiek je pretrvávajúci pocit únavy, vyčerpania, nedostatku vitality. Môžeme mať pocit, že nám chýba "šťava", radosť zo života, tvorivá iskra. Akoby sme strácali kontakt so svojou životnou silou a podstatou.

Chronická únava často súvisí s dlhodobým preťažovaním, či už fyzickým alebo psychickým. Keď príliš dlho žijeme v strese, v neustálom napätí a zhone bez dostatočnej regenerácie, vyčerpávame tým svoju esenciu ukrytú v obličkách.

Apatia a rezignácia

S dlhodobou únavou často prichádza aj pocit apatie, nezáujmu o dianie okolo nás, straty chuti do života. Môžeme skĺzavať do letargie, ľahostajnosti, rezignovanosti. Veci, ktoré nás predtým tešili a napĺňali, nás zrazu nechávajú chladnými.

Za týmto stavom môže byť hlbšia disharmónia obličiek, ktoré sú podľa čínskej medicíny zdrojom našej vôle a odhodlania. Keď je ich energia slabá, akoby sme strácali svoju vnútornú motiváciu, elán, drive. Chýba nám sila vytrvať tvárou v tvár výzvam a ťažkostiam. 

Mohlo by vás zaujímať: Viete, aký môže mať vplyv na naše zdravie a psychiku hudba?

unavená žena so zavretými očami 1200x800Zdroj foto: www.shopify.com

Strach z budúcnosti a pocit neistoty

Ďalším symptómom ochorení obličiek na duchovnej úrovni môže byť prehlbujúci sa strach z budúcnosti, pocity neistoty, obavy z neznámeho. Môžeme mať iracionálny strach, že nezvládneme to, čo nás čaká, že zlyháme, že sa všetko zrúti. Akoby sme strácali pevnú pôdu pod nohami a vieru v život.

Zdravé obličky nám pritom dodávajú pocit zakorenenia, stability, dôvery, že dokážeme zvládnuť životné výzvy. Keď je ich energia oslabená, naša myseľ začína podliehať pochybnostiam, katastrofickým scenárom, paralyzujúcemu strachu. Strácame kontakt s naším vnútorným zdrojom istoty a odolnosti.

Neschopnosť prijímať životné zmeny

S obličkami sa spája aj téma flexibility, schopnosti adaptovať sa na zmeny a prúdiť s životom. Keď je ich energia v nerovnováhe, môžeme mať problém pustiť sa starých vzorcov, zvykov, vzťahov, ktoré nám už neslúžia. Akoby sme lipli na známom a bezpečnom, aj keď cítime, že nás to brzdí v raste.

Môžeme sa prehnane fixovať na minulosť, odmietať opustiť svoju komfortnú zónu, prijať nové príležitosti a výzvy. Zmeny v nás vzbudzujú odpor a strach, namiesto vzrušenia a zvedavosti. Akoby sme strácali svoju prirodzenú prispôsobivosť a odvahu púšťať sa do neznáma.

Zdravé obličky nám pritom dávajú silu meniť sa, rásť, objavovať nové možnosti a smery. Pomáhajú nám dôverovať toku života a veriť, že zmeny sú príležitosťou, nie hrozbou. S ich podporou sa vieme pružne prispôsobiť meniacim sa podmienkam a tvorivo čeliť novým výzvam.

Tipy, ako podporiť zdravie obličiek na duchovnej úrovni

Ak chceme skutočne podporiť zdravie našich obličiek, nestačí sa zamerať len na fyzickú rovinu - zdravú stravu, pitný režim či bylinkové preparáty. Veľmi dôležitá je aj práca s našim vnútorným svetom - s emóciami, myšlienkami, postojmi a celkovým prežívaním. Práve psycho-spirituálny stav má veľký vplyv na energiu a vitalitu obličiek. T
u je niekoľko tipov, ako podporiť ich zdravie na duchovnej úrovni:

Práca so strachom a úzkosťou - meditácie, dychové cvičenia, afirmácie

Strach a úzkosť patria k emóciám, ktoré z energetického hľadiska veľmi zaťažujú obličky. Práca s dychom, meditácie zamerané na uvoľnenie a upokojenie mysle či používanie pozitívnych afirmácií - to všetko môže pomôcť harmonizovať obličky a uvoľniť nahromadené napätie a stres. ”V mojom živote prebieha všetko správne, z každej mojej skúsenosti pochádza iba dobro, je bezpečné vyrásť.”

 

Tip: Pozrite sa, ako sa naučiť meditovať.

Rozvoj sebadôvery a sebalásky

Zdravé obličky sú spojené aj s primeraným sebavedomím a schopnosťou prijať a mať rád sám seba. Posilňovanie sebalásky a sebaprijatia je tak dôležitou súčasťou ich uzdravovania. Okrem psychoterapie môžu byť v tomto smere veľmi nápomocné aj domáce zvieratká. Ich láska a prijatie nás učia mať radi seba samých a cítiť sa hodnotní a milovaní.

Podpora kreativity a sebavyjadrenia

Tvorivosť, hravosť a schopnosť autenticky vyjadriť seba samého je prejavom zdravej obličkovej energie. Ak si doprajeme čas a priestor na tvorivé aktivity, ktoré nás tešia, posilňujeme tým aj svoje obličky. Či už je to maľovanie, spev, tanec, písanie - čokoľvek, kde sa môžeme slobodne a spontánne prejaviť.

Budovanie odolnosti voči stresu

Obličky sú veľmi citlivé na dlhodobý stres a preťaženie. Preto je dôležité pracovať na posilnení našej celkovej odolnosti a schopnosti zvládať záťaž. Pomôcť môžu techniky ako mindfulness, relaxačné cvičenia, pobyt v prírode, dostatok odpočinku a spánku. Aj budovanie podpornej sociálnej siete a schopnosť pýtať si pomoc posilňuje našu psychickú odolnosť.

Odpustenie sebe aj druhým a schopnosť pustiť sa minulosti

Obličky veľmi trpia, ak lipneme na starých krivdách, sentimente, neodpustených zraneniach. Precvičovanie odpustenia - sebe aj druhým - a schopnosti pustiť sa toho, čo už nie je aktuálne, veľmi prospieva ich vitalite. Oslobodiť sa od emočnej záťaže minulosti znamená uvoľniť veľké množstvo stagnujúcej energie.

Havajská liečivá technika Ho'oponopono: Cesta k vnútornej harmónii a uzdraveniu vzťahov

Ho'oponopono je starobylá havajská liečivá metóda, ktorá nám pomáha dosiahnuť vnútorný pokoj a harmóniu vo vzťahoch na troch úrovniach: vo vzťahu k sebe samému, k ľuďom, s ktorými sme v kontakte, a k svetu ako celku.

Názov Ho'oponopono v preklade znamená "napraviť" alebo "urobiť správne", čo odkazuje na proces očisty a uzdravenia.

Základom techniky sú štyri jednoduché, no hlboké frázy:

"Milujem ťa",

"Prepáč mi",

"Prosím, odpusť mi" a

"Ďakujem ti".

Tieto slová sa opakujú s úprimným zámerom a precítením, pričom sa zameriavame na konkrétne situácie či vzťahy, ktoré si vyžadujú uzdravenie.

reč tela - vyjadrenie vďačnosti 1200x800

Zdroj foto: www.freepik.com

Prvým krokom je uznanie zodpovednosti za naše myšlienky, slová a činy. Ospravedlňujeme sa za všetko vedomé i nevedomé ublíženie, ktorého sme sa dopustili voči sebe či druhým. Zároveň s pokorou a pochopením odpúšťame tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom ublížili.

Odpustenie sebe samému je aktom zmierenia a lásky k životu. Keď si dokážeme odpustiť, uvoľníme sa z pút minulosti a otvoríme sa novým možnostiam. Vďačnosť je posledným, no nemenej dôležitým prvkom Ho'oponopono. Ďakujeme za možnosť uzdraviť sa, nájsť stratenú rovnováhu a naplniť sa láskou.

Pravidelné praktizovanie tejto techniky nám pomáha kultivovať súcit, pochopenie a nehu voči sebe i ostatným a budovať zdravé vzťahy. Postupne sa zbavujeme negatívnych emócií, ako sú hnev, pocit krivdy či viny, a namiesto nich pestujeme lásku a vnútorný pokoj. Ho'oponopono nás učí prijať zodpovednosť za svoj život a uvedomiť si, že máme silu uzdraviť seba i svoje vzťahy.

 

Doplnkové metódy na podporu zdravia obličiek

Okrem psycho-spirituálnej roviny môžeme zdravie a vitalitu našich obličiek podporiť aj pomocou rôznych doplnkových metód. Ide o prirodzené a jemné spôsoby, ktoré harmonizujú činnosť obličiek, zmierňujú záťaž a dodávajú im potrebné živiny a podnety. Keď ich vhodne skombinujeme so zdravým životným štýlom a prácou s vnútorným nastavením, vytvárame ideálne podmienky pre optimálne fungovanie týchto dôležitých orgánov.

Strava podporujúca zdravie obličiek

To, čo jeme, má veľký vplyv na stav našich obličiek. Vhodná strava ich dokáže vyživiť, ochrániť a posilniť. V prvom rade je dôležité dbať na dostatočný pitný režim, aby sme podporili filtračnú činnosť obličiek.

Odporúča sa tiež obmedziť nadmernú konzumáciu soli, ktorá zaťažuje obličky. Nezachladzujme sa studenými nápojmi, šťavami zo surového ovocia a zeleniny. Na mieste je aj opatrnosť pri častej konzumácii jedál pripravovaných z mrazených potravín.

Podporujme obličky vývarmi z mäsa, zeleniny alebo obilnín. Pripravujme si teplé raňajky. Obličkám prospieva varená kaša z ovsa, prosa alebo kukurice.

Bylinky a čaje prospešné pre obličky

Mnohé byliny tradične používané v liečiteľstve majú blahodarný vplyv na obličky. Viete aké byliny môžu pomáhať pri liečbe močových ciest? Patrí sem napríklad praslička, zlatobyľ, púpava, brusnice, mačací pazúr. Tieto byliny jemne stimulujú činnosť obličiek, pomáhajú odplavovať toxíny, pôsobia protizápalovo a dezinfekčne. Môžeme ich užívať vo forme čajov, tinktúr alebo kapsúl.

Okrem týchto tradičných byliniek Vám na našom e-shope Herbatica ponúkame aj ďalšie prírodné prostriedky, ktoré môžu byť prospešné pre vaše obličky. Spomeňme napríklad kapucínku a Ivan čaj.

Kapucínka (Tropaeolum majus) je v tradičnom liečiteľstve považovaná za významnú rastlinu s množstvom zdravotných benefitov. Pre jej pozitívne účinky na močové cesty a vylučovanie ju mnohí nazývajú tiež „ močový penicilín“. Kapucínka totiž obsahuje glukotropeolín - látku, ktorá má významný vplyv na pôsobenie rastliny pri rôznych infekciách a zápaloch. Okrem toho je bohatá na vitamín C, vitamíny skupiny B, minerály ako fosfor, vápnik, draslík, meď, mangán a železo, ako aj na antioxidanty, antokyaníny, fenoly, flavonoidy a esenciálne mastné kyseliny.

Ivan čaj (vŕbovka úzkolistá) je liečivá bylinka s dlhou tradíciou používania v ľudovej medicíne, najmä v Rusku. Ivan čaj je známy svojimi sedatívnymi účinkami a podporuje zdravie gastrointestinálneho traktu a prostaty u mužov. Obsahuje 70 stopových prvkov, vrátane železa, horčíka, draslíka, sodíka a medi, ako aj 18 aminokyselín a veľké množstvo vitamínu C. Tieto zložky môžu byť prospešné pre obličky, pretože pomáhajú pri detoxikácii tela a podporujú tvorbu nových krvných buniek.

Ivan čaj Herbatica sypaný 1200x800Zdroj foto: vlastný archív

Hoci príroda nám ponúka účinné riešenia aj pri problémoch s obličkami, je vhodné sa pri zdravotných ťažkostiach poradiť s lekárom, prekonzultovať zdravotný stav a prípadné kombinácie jednotlivých prípravkov.

Terapia teplom – obličky a ľadvinové pásy

Súčasťou prírodnej liečby pri ochoreniach obličiek sú aj tzv. ľadvinové pásy. Tieto pásy poskytujú prirodzené teplo, ktoré môže pomôcť uvoľniť napätie v oblasti chrbta a obličiek a podporiť cirkuláciu krvi. Vďaka svojim izolačným vlastnostiam a schopnosti pohlcovať vlhkosť zabezpečujú pásy z ovčieho rúna konštantnú a príjemnú teplotu, čo môže byť prospešné pri liečbe reumatických a kĺbových ťažkostí. Navyše, ovčia vlna je známa svojimi samočistiacimi schopnosťami a priedušnosťou. Je ideálnym materiálom aj pre dlhodobé nosenie.

Akupresúrne body a masáže na podporu obličiek

Východné medicínske systémy ponúkajú aj fyzikálne metódy, ako podporiť obličky. V tradičnej čínskej medicíne sa na stimuláciu obličkového meridiánu používa akupresúra - masáž určitých bodov na tele.

Kľúčové body pre obličky sa nachádzajú v oblasti chodidiel, v jamke pod členkom na vnútornej strane, ale aj na bruchu, chrbte či uchu. Ich jemná masáž prstom alebo masážnou pomôckou aktivizuje tok energie cez obličky. Priaznivý účinok má aj celková masáž chrbta a bedrovej oblasti.

odber noviniek newsletter

Ako pracovať s farbami pri liečení

Inna Segal vo svojej knihe "Čo vám hovorí vaše telo" predstavuje zaujímavú metódu liečenia pomocou farieb. Táto technika je jednoduchá, môžete ju aplikovať kdekoľvek a kedykoľvek a zvyčajne prináša okamžité výsledky. Farby sú vlastne vibrácie, ktoré dokážeme vnímať našimi dlaňami. Každá farba má špecifický vplyv na naše telo.

Postup: 

 • Šúchajte si dlane o seba, kým nepocítite brnenie vo všetkých prstoch.
 • Podržte dlane pred sebou, mierne od seba vzdialené. Mali by ste v nich cítiť jemné chvenie.
 • Predstavte si, že medzi dlaňami držíte guľu farebnej energie (napr. zelenej). Ak máte problém s vizualizáciou, jednoducho sa sústredene zamerajte na vybranú farbu. V dlaniach by ste mali pocítiť teplo.
 • Priložte dlane k oslabenej alebo vyčerpanej časti tela a "vdýchnite" do nej farebnú energiu, akoby ste sa ju snažili napiť danou časťou tela.
 • Mali by ste pocítiť príliv novej energie. Dovoľte jej rozliať sa po celom tele a odstrániť bolesť a napätie.

Táto metóda ponúka jednoduchý a efektívny spôsob, ako využiť liečivú silu farieb na zmiernenie rôznych ťažkostí a posilnenie organizmu. Podľa autorky je vhodné pracovať pri problémoch s obličkami s oranžovou, striebornou a zelenou farbou.

Pravidelným cvičením si môžeme osvojiť schopnosť lepšie vnímať vibrácie farieb a cielene ich používať pre vlastné uzdravenie a harmonizáciu. Rovnako je dobré poznať psychológiu farieb a ako na nás môžu pôsobiť rôzne farebné kombinácie v domácnosti.

Cvičenie, ako sa naladiť na svoje telo podľa Inny Segal

 1. Nájdite si pohodlné miesto, kde si môžete sadnúť alebo ľahnúť.
 2. Začnite počítať od 30 smerom nadol, pritom zhlboka dýchajte a postupne uvoľňujte svoju myseľ i telo.
 3. Zamerajte sa na oblasť svojho tela, v ktorej cítite blok či bolesť. Niekoľkokrát do tejto oblasti vdýchnite zelenú farbu a jemne na ňu priložte svoje dlane.
 4. Položte svojmu telu otázku: "Chceš mi odovzdať nejakú správu?" Táto správa sa môže vynoriť v podobe myšlienok, slov, obrazov, predstáv, pocitov, spomienok a podobne.
 5. Zhlboka sa nadýchnite a dovoľte týmto správam vynoriť sa na povrch. Neposudzujte žiadnu z nich, len ich nechajte plynúť.
 6. Nahlas vyslovte: "Vyzývam svoju vnútornú liečivú inteligenciu, aby mi pomohla uvoľniť bolesť, bloky či stuhnutia z tejto časti môjho tela." Vnímajte a precíťte, ako táto zablokovaná energia opúšťa vaše telo.
 7. Dýchajte zhlboka a pomaly, jemne zakloňte hlavu a ohnite spodnú časť chrbtice. Pri výdychu hlavu predkloňte, aby sa vám vyrovnal chrbát. Vykonávajte tento pohyb uvoľnene a pomaly.
 8. Vyskúšajte si liečenie farbami.
 9. Povedzte nahlas: "Vyzývam svoju vnútornú liečivú inteligenciu, aby naplnila túto oblasť môjho tela liečivou energiou. Nech sa aktivujú všetky imunitné systémy môjho tela a nech sa moje telo navráti do stavu dokonalej rovnováhy a zdravia."
 10. Asi minútu plynule dýchajte, aby sa energia mohla nahromadiť. Predstavujte si, ako teplé, zlatisté svetlo prúdi celým vaším telom a obnovuje ho.
 11. Keď pocítite zlepšenie, pomaly vráťte svoju myseľ do bežného stavu a otvorte oči s vedomím, že ste práve aktivovali svoju liečivú inteligenciu.

sebareflexia a meditácia v prírode 1200x800

Zdroj foto: www.shopify.com

Záver

V tomto článku sme preskúmali fascinujúce prepojenie medzi zdravím našich obličiek a našou psycho-spirituálnou pohodou. Ukázali sme si, že obličky nie sú len fyzickým orgánom s filtračnou funkciou, ale z pohľadu východných medicínskych systémov a duchovných tradícií majú oveľa hlbší význam. Sú považované za sídlo našej životnej esencie, zdroj vitality, odvahy a sily vôle.

Zdravie obličiek sa tak odráža nielen v našej telesnej kondícii, ale aj v psychickom a duchovnom rozpoložení. Dlhodobý stres, strach, potláčané emócie, nízke sebavedomie či neschopnosť odpúšťať a prijímať zmeny - to všetko sú faktory, ktoré podľa princípov holistickej medicíny oslabujú našu obličkovú energiu a robia nás náchylnejšími k ochoreniam.

Na druhej strane, keď sa vedome staráme o svoje obličky, a to na všetkých úrovniach, prejavuje sa to väčšou vitalitou, odolnosťou, duševnou rovnováhou a schopnosťou naplno rozvíjať svoj potenciál. Kľúčová je pritom kombinácia zdravého životného štýlu, podporných praktík ako je vhodná strava, bylinkové preparáty či masáže, a najmä vnútornej práce - kultivovania pozitívnych emócií, sebadôvery, tvorivosti a schopnosti zvládať stres.


Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s Poctivé SEO.

Autorka článku: Mgr. Radka Žiaková, Obsahová špecialistka z PoctiveSEO na zdravotné a odborné témy, majiteľka e-shopu Zdravoradka.sk: Naučte sa využiť SEO vo svoj prospech.
Copyediting: Gabriela Volfová

O autorke:

Som magisterka sociálnych štúdií so záujmom o zdravý životný štýl. Moje vedomosti a praktické skúsenosti čerpám nielen z akademického prostredia, ale aj z neustáleho učenia a objavovania nových vecí. Ako vyštudovaná zdravotná sestra a majiteľka zdravotného webu sa snažím s láskou a odbornosťou šíriť osvetu o zdravej výžive a životnom štýle. Zároveň skúmam nové možnosti v oblasti duševného zdravia a pohody.
Mám blízko nielen k ľuďom, ale aj k zvieratám a prírode, čo odráža môj celostný prístup k životu. Moje články ponúkajú bohatú mozaiku najnovších vedeckých poznatkov prepletených s osobnými skúsenosťami. Poskytujú čitateľom cenné informácie a inšpirujú k pozitívnym zmenám pre lepšie zdravie a celkovú pohodu.

 

Zdroje:

https://spajanie.sk/techniky/techniky-etikoterapie/havajska-technika-hooponopono/

https://www.citimsatudobre.sk/vnutorne-priciny-chorob/

https://celostnezdravie.sk/liecba-chorob/

https://medicor.wbl.sk/Etikoterapia---priciny-chorb.html

https://www.cestazelvy.cz/clanky-pet-prvku-ledviny.html

Inna Segal: Čo vám hovorí vaše telo; Eastone books; 2011 ISBN:978-80-8109-173-5