Byť zdravý...Je to umenie? Je to dané v génoch? Alebo to máme vo svojich rukách? Kto to tu celé riadi?

Ach, zasa tá migréna...Ja sa jej nikdy nezbavím...trápila moju mamu, babku a dokonca aj moja dcéra to zdedila po mne...
Koľkokrát ste už počuli takéto a podobné výroky vo svojom okolí?

A možno aj vy sami tomu veríte, že je to jednoducho tak dané, že všetky choroby po vašich predkoch sú vám súdené a žiaľ, nič s tým nenarobíte. „Odovzdať sa osudu“ je tá jednoduchšia cesta, no je naozaj tá správna?

Existuje aj iná možnosť? Akú veľkú rolu v tom celom zohrávajú naše gény? Kto je ten/to, čo to tu celé riadi? Sú to naše gény, alebo práve naopak - môžeme my sami ovládať naše gény? Čo všetko máme vo svojich rukách?

V našom dnešnom článku sa pokúsime spoločne nájsť odpovede na tieto a ďalšie podobné otázky, ktoré nám pomôžu lepšie porozumieť našim génom, v kontexte ľudského zdravia a chorôb. Ponoríme sa do tajov nového vedného odboru s názvom epigenetika, vysvetlíme si, aké sú jej princípy, hlavné výhody a výzvy v oblasti medicíny, výživy a prevencie chorôb. Predstavíme Vám revolučné doplnky výživy 21. storočia pod značkou Epigemic®, ktoré sú vyrobené v súlade s najnovšími poznatkami z tejto oblasti, navyše podložené vedeckými výskumami.
Sme presvedčení, že nasledovné informácie zmenia váš doterajší pohľad na choroby a vaše zdravie. Pridajte sa k nám na ceste objavovania a zistite, ako my všetci môžeme ovplyvniť svoje zdravie a prevenciu chorôb tým, že zmeníme svoj životný štýl a výber doplnkov stravy. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o tom, ako môže Epigemic® ovplyvniť váš život.

 

epigenetika-co to je?

Čo je to epigenetika?

 

Rozumieť našim génom je ako čítať knihu, ktorá nám môže odhaliť tajomstvá našej minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Ale čo keby sme vám povedali, že existuje spôsob, ako túto knihu prepísať?
Hoci to znie až neuveriteľne, práve epigenetika ako nový vedný odbor nám ukazuje, že naše gény nie sú pevne dané, ale sú dynamické a prispôsobivé.
Môžu sa meniť v závislosti od rôznych vonkajších faktorov a nášho životného štýlu, vrátane stresu, myšlienok, emócií, stravy, liekov, spánkového režimu, životného prostredia, svetla a pod.
Skúmanie vplyvu týchto faktorov na naše gény je podstatou epigenetiky.

Samotný význam slova epigenetika vychádza zo spojenia dvoch slov: epi + genetika. Grécka predpona epi- (gr. πι-) znamená „nad, mimo, okolo „. Z pohľadu laika si to môžeme jednoducho vysvetliť tak, že existuje niečo nad úrovňou génov, resp. tradičného mechanizmu dedičnosti, čo môže samotné gény ovplyvniť.

 

Termín „epigenetika“ zaviedol v 40. rokoch 20. storočia Conrad Waddington - biológ, ktorý chcel pochopiť, ako sa bunky počas svojho vývoja menili. 
Odvtedy sa definícia epigenetiky vyvíjala a ešte aj dnes stále skrýva mnoho nepoznaných oblastí, ktoré nás nabádajú k ďalším výskumom.

 


Ako gény ovplyvňujú naše zdravie?

Naše gény sú základnou jednotkou dedičnosti, ktorá určuje naše fyzické a biochemické vlastnosti. Gény sú uložené v našej DNA, ktorá je prítomná v každej bunke nášho tela. DNA každého človeka udáva základy pre rozvoj jeho fyzických a psychologických charakteristík.

Gény obsahujú informácie, ktoré riadia syntézu proteínov, ktoré sú zodpovedné za rôzne funkcie a procesy v organizme. Gény sa prenášajú z rodičov na potomkov a ovplyvňujú našu genetickú výbavu, ktorá nás robí jedinečnými.

epigenetika-a-DNA

Zdroj foto: www.freepik.com


Gény však nie sú jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje naše zdravie. Niektoré gény môžu byť spojené s vyšším rizikom vzniku určitých chorôb, ako sú napríklad rakovina, cukrovka, srdcové ochorenia, Alzheimerova choroba a iné. Tieto gény sa nazývajú rizikové alebo predispozičné gény. Ich prítomnosť však neznamená, že sa choroba určite rozvinie, ale iba, že existuje väčšia pravdepodobnosť, že sa tak stane. Na vznik choroby totiž vplývajú aj ďalšie faktory, ako sú životné prostredie, životný štýl, vek, pohlavie, imunitný systém atď.


Aký je rozdiel medzi genetikou a epigenetikou?

Okrem toho existuje aj rozdiel medzi genetikou a epigenetikou.
Genetika sa zaoberá štúdiom génov a ich dedičnosti, zatiaľ čo epigenetika sa zaoberá štúdiom zmeny génovej aktivity, ktorá nie je spôsobená zmenou DNA.

Epigenetické zmeny sú ako vypínače a zapínače génov. Ovplyvňujú, aké gény sa v našom tele aktivujú a aké nie. Tieto zmeny nie sú trvalé a počas života sa menia pod vplyvom rôznych faktorov prostredia, ako napríklad: strava, stres, chemikálie, lieky, drogy, fajčenie, infekcie, teplota a ďalšie.
 


 Herbatica logo Zaujímavosť:


Podľa slov „otca epigenetiky“, známeho amerického vedca, profesora a vývojového biológa Dr. Brucea Liptona, údajne len 5% všetkých génov naozaj môže za naše choroby. Zvyšných 95% ovplyvňujú vonkajšie faktory. Tento poznatok je vcelku prelomový a pomáha nám uvedomiť si, že najväčšiu silu nad vlastnými zdravím a životom máme my sami, vnútri v sebe. Tá je skrytá v našej viere a vlastných presvedčeniach.

Toto je zároveň aj odpoveďou na jednu z otázok, ktoré sme si položili v úvode článku. Dôležité je nepoddávať sa osudu, vonkajšej moci, ale veriť, že pomôcť si môžeme každý sám. A to tak, že si budeme starostlivo vyberať, ako a čím vyživujeme naše telo a rovnako aj myseľ.


 

Vplyv prostredia a životného štýlu na naše gény.


Ako sme už spomenuli, naše gény nie sú nemenné a môžu byť ovplyvnené rôznymi vonkajšími faktormi, ktoré menia ich epigenetický stav. Tieto faktory môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na naše zdravie, v závislosti od toho, aké gény ovplyvňujú a akým spôsobom. Niektoré príklady takýchto faktorov sú:

 • Strava: Strava je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú naše gény a zdravie. Niektoré potraviny môžu obsahovať látky, ktoré sú darcami metylu, ako sú napríklad kyselina listová, vitamín B12, cholín a betain. Tieto látky môžu prispievať k metylácii DNA a proteínov, čo môže mať protizápalový, protinádorový a neuroprotektívny účinok. Naopak, niektoré potraviny môžu obsahovať látky, ktoré sú inhibítormi ( = spomaľovačmi ) metylácie, ako sú napríklad alkohol, nikotín, kofeín, cukor a tuky. Tieto látky môžu spôsobovať hypometyláciu DNA a proteínov, čo môže mať prozápalový, pronádorový a neurodegeneratívny účinok. Okrem toho, strava môže ovplyvňovať aj hladinu hormónov, antioxidantov, vitamínov, minerálov a ďalších látok, ktoré môžu modulovať génovú expresiu a funkciu.

 • Fyzická aktivita: Fyzická aktivita je ďalším dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje naše gény a zdravie. Cvičenie môže zvyšovať hladinu endorfínov, sérotonínu, dopamínu a ďalších neurotransmiterov, ktoré ovplyvňujú našu náladu, pamäť, učenie a správanie. Cvičenie tiež môže zvyšovať hladinu rastového hormónu, testosterónu, estrogénu a ďalších hormónov, ktoré ovplyvňujú našu rast, vývoj, reprodukciu a starnutie.
  Cvičenie tiež môže zvyšovať hladinu oxidu dusnatého, ktorý ovplyvňuje našu cievnu funkciu, krvný tlak a imunitu. Cvičenie tiež môže ovplyvňovať epigenetické zmeny, ktoré môžu zlepšovať našu metabolickú, kardiovaskulárnu, svalovú, kostnú a nervovú funkciu.

 • Stres:Stres patrí medzi kľúčové faktory, ktoré majú vplyv na naše zdravie a aktivitu génov. Stres môže byť akútny alebo chronický, fyzický alebo psychický, pozitívny alebo negatívny. Stres môže ovplyvňovať hladinu kortizolu, adrenalínu, noradrenalínu a ďalších hormónov, ktoré ovplyvňujú našu fyziologickú a psychologickú reakciu na stresové podnety. Stres tiež môže ovplyvňovať epigenetické zmeny, ktoré môžu mať vplyv na našu imunitu, zápal, pamäť, učenie, správanie a náchylnosť k chorobám.
 • Chemikálie: Chemikálie sú často prítomné v našom životnom prostredí. Nachádzajú sa v potravinách, vode, vzduchu, kozmetike, liekoch a ďalších produktoch, ktoré denno-denne používame. Niektoré chemikálie môžu byť toxické, karcinogénne až mutagénne, dokonca môžu poškodzovať našu DNA, bunky, orgány, hormóny alebo reprodukciu. Niektoré chemikálie môžu tiež ovplyvňovať epigenetické zmeny, ktoré môžu mať vplyv na našu imunitu, starnutie, pamäť a pod. Príkladom takýchto chemikálií sú napríklad bisfenol A, ftaláty, parabény, pesticídy, ťažké kovy a pod.
 • SpánokSpánok má hlboký vplyv na naše gény a epigenetické zmeny. Počas spánku sa aktivujú gény, ktoré sú dôležité pre regeneráciu buniek, opravu DNA a posilnenie imunitného systému. Naopak, gény, ktoré súvisia so stresom a zápalom, sa počas spánku utlmujú. Nedostatok spánku môže tieto procesy narušiť a viesť k epigenetickým zmenám, ktoré zvyšujú riziko vzniku chorôb, ako sú rakovina, srdcové choroby a cukrovka. Kvalitný a dostatočný spánok je preto dôležitý pre udržanie zdravého fungovania našich génov a celého organizmu.

čo vplýva na naše gény - infografika Zdroj foto: vlastný archív

 

Aký vplyv má epigenetika na naše zdravie a čo všetko je dôležité ju brať do úvahy pri výbere doplnkov stravy?

Epigenetika nám umožňuje lepšie pochopiť, ako sa naše gény prispôsobujú našim podmienkam a ako sa to prejavuje na našom zdraví. Epigenetika nám tiež pomáha identifikovať rizikové faktory a biomarkery, ktoré súvisia s rôznymi chorobami, ako sú rakovina, cukrovka, obezita, skleróza multiplex, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a ďalšie.

Epigenetika nám tiež ponúka možnosť ovplyvniť naše gény pomocou rôznych látok, ktoré môžu zmeniť ich epigenetický stav a tým aj ich funkciu. Niektoré z týchto látok sú prirodzene prítomné v našej strave, ako napríklad vitamíny, minerály, antioxidanty, polyfenoly a ďalšie. Niektoré z týchto látok sú synteticky vyrobené, ako napríklad epigenetické lieky, ktoré sa používajú v rámci medicínskych postupov na liečbu niektorých špecifických chorôb, ako napríklad rakovina, autoimunitné ochorenia a ďalšie.

Tieto látky môžu mať pozitívny alebo aj negatívny vplyv na naše zdravie. A to v závislosti od toho, ako a kedy ich používame, a aké sú naše individuálne predispozície a reakcie. Toto je zároveň dôvod, prečo je pri výbere doplnkov stravy dôležité brať do úvahy epigenetiku.
Doplnky stravy môžu totiž významne ovplyvniť našu genetickú informáciu a tým aj naše zdravie.

 

Podľa čoho si vyberať doplnky stravy?


V dnešnom svete, kde žiaľ strava vo viacerých prípadoch nedokáže pokryť základnú potrebu vitamínov a živín, často siahame práve po doplnkoch výživy.

Avšak pri ich výbere by sme sa nemali orientovať len podľa ceny, ale mali by sme zvažovať viacero faktorov, ako napríklad:

- pôvod
- obsah účinnej látky
- formu, vstrebateľnosť a účinnosť
- zloženie a obsah prídavných látok
- dávkovanie
a prípadné kontraindikácie

V neposlednom rade je dôležitá aj  kvalita a bezpečnosť  - uprednostniť by sme mali doplnky od osvedčených a renomovaných výrobcov, ktoré sú schválené príslušnými orgánmi a sú certifikované. Takéto produkty sú vyrábané v súlade s prísnymi normami a podliehajú dôkladnej kontrole kvality. Môžete si tak byť istí, že obsahujú deklarované látky v bezpečných a účinných dávkach.
Všetky tieto prísne kritériá spĺňajú produkty značky Epigemic®, ktorá sa radí medzi špičku v oblasti epigenetiky. Kompletnú ponuku vám prinášame na našom e-shope Herbatica. V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať zopár zaujímavostí o značke a niektorých jej doplnkoch s prekvapujúcimi účinkami na ľudské zdravie.


Epigemic: Revolučné doplnky stravy pre 21. storočie


Hoci epigenetika sa považuje za vcelku nový vedný odbor a nové výskumy neustále prebiehajú, na základe doterajších poznatkov vznikla značka Epigemic®, ktorá sa zameriava na vývoj a výrobu chytrých doplnkov stravy založených na epigenetických princípoch.

Verí, že každý človek je jedinečný a má svoj vlastný epigenetický profil, ktorý sa mení v priebehu života. Preto ponúka produkty, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám a cieľom zákazníkov. 

Revolučné epigenetické doplnky výživy Epigemic SKZdroj foto: vlastný archív

 

Produkty Epigemic® sú navrhnuté tak, aby naplno využívali potenciál nášho tela. Zahŕňajú kvalitné extrakty z bylín a živiny, ktoré boli odpradávna používané v rôznych kultúrach, ale aj rastlinné alebo živočíšne látky, ktoré veda objavila len nedávno. Tieto látky majú špecifický vplyv na psychickú, ale aj fyzickú odolnosť organizmu. Bylinky pochádzajú prevažne z ich domovských oblastí, kde dosahujú najvyššiu koncentráciu prospešných látok. Výroba prebieha v moderných závodoch s využitím najnovších technológií. Vďaka tomu si produkty Epigemic® zachovávajú maximálnu účinnosť a sú šetrné k ľudskému organizmu .Týmto sa líšia od bežne dostupných komerčných doplnkov výživy.

Epigemic® ťaží teda najmä z moci prírodných zložiek, ktoré disponujú epigenetickým vplyvom. Inými slovami, dokážu ovplyvňovať aktivitu génov súvisiacich s rôznymi aspektmi nášho zdravia.
Napríklad extrakt z červenej ryže ( na našom e-shope ho nájdete pod názvom Cholesfit )  obsahuje monakolin K, ktorý aktivuje gén zodpovedný za enzým regulujúci hladinu cholesterolu v krvi. Podobne extrakt z granátového jablka skrýva v sebe kyselinu ellagovú, ktorá potláča gény podporujúce zápal a rakovinotvorné procesy.

Ponuka produktov Epigemic® je naozaj veľmi rozsiahla a zahŕňa produkty zamerané na podporu rôznych oblastí zdravia, ako imunita, srdce a cievy, trávenie, kosti a kĺby, mozog a pamäť, nálada a spánok, váha a metabolizmus, zrak a pokožka. Medzi neprehliadnuteľné novinky v našej  ponuke patria:

 • L–tryptofan Epigemic®: Táto esenciálna aminokyselina je prekurzorom sérotonínu, neurotransmiteru ovplyvňujúceho náladu a spánok. Kapsuly napomáhajú k zlepšeniu nálady, zníženiu stresu a podporujú pokojný a kvalitný spánok.

 • Benevis LK Epigemic®: Unikátny bylinný extrakt z rastlín s priaznivým vplyvom na zrak. Stabilizuje tvorbu kolagénu v oku a podporuje normálnu funkciu cievnej sústavy a stav krvných kapilár.

 • Boswellia Serrata Epigemic®: Táto rastlina s liečivými vlastnosťami sa používa na podporu zdravia kĺbov a pohybového aparátu. Kapsuly obsahujú vysokokonzentrovaný extrakt s protizápalovými a analgetickými účinkami, čím zmierňujú bolesť a opuch kĺbov a zlepšujú ich pohyblivosť.

 • EGCG - extrakt zo zeleného čaju Epigemic®: EGCG je polyfenol nachádzajúci sa v zelenom čaji s výraznými antioxidačnými a protizápalovými vlastnosťami. Kapsuly s vysokou koncentráciou EGCG posilňujú imunitu, chránia bunky pred oxidačným stresom a podporujú zdravie kardiovaskulárneho systému.
 • Artičoka Epigemic®: Podporuje srdce, pečeň a trávenie. Prémiový extrakt z listov artičoka zeleninového je bohatý na prospešné polyfenoly, organické kyseliny a iné unikátne látky s pozitívnym vplyvom na organizmus.

 • Ostropestrec BIO extrakt Epigemic®: Predstavuje špičkovú prírodnú podporu a ochranu pre pečeň a trávenie. Extrakt z tejto rastliny v BIO kvalite má vysoký obsah účinnej látky silymarín, ktorá sa aktívne podieľa na regenerácii a obnove pečeňových buniek.

 

odber noviniek newsletter


Zhrnutie na záver:

Epigenetika je nová oblasť vedy, ktorá má v súčasnosti naozaj veľký potenciál pre zlepšenie nášho zdravia. Pochopením epigenetiky sa môžeme naučiť, ako ovplyvňovať svoje gény a tým predchádzať chorobám a žiť zdravší a plnohodnotný život.
Podľa niektorých výskumníkov môže epigenetika v konečnom dôsledku zohrávať ešte väčšiu rolu pri chorobách ako genetika.
O tom svedčí aj fakt, že na jej výskum boli doteraz vyčlenené nemalé finančné prostriedky - v roku 2008 National Institutes of Health oznámil, že počas nasledujúcich piatich rokov vyčlenil 190 miliónov dolárov na epigenetické výskumy. Veríme, že novo nadobudnuté poznatky nám pomôžu vysvetliť mechanizmy starnutiaľudského vývoja a pôvodu rakovinysrdcovýchduševných a iných chorôb.

Ak vás zaujala téma epigenetiky a chcete sa dozvedieť viac o tom, ako môžete ovplyvniť svoje gény a zlepšiť svoje zdravie, navštívte náš e-shop, kde nájdete produkty značky Epigemic, založené na princípoch epigenetiky.
Pokiaľ chcete vedieť viac o vzájomných kombináciách produktov Epigemic, pozrite si túto prehľadnú tabuľku, ktorá vám pomôže pri výbere toho správneho produktu podľa konkrétneho zdravotného problému alebo vašich príznakov.

 

Ak sa chcete uzdraviť, majte na pamäti, že:

Cesta k inakosti je cesta ku zdraviu.

 Bruce H. Lipton, PhD

 

Zdroje:
Epigenetics and health | NHMRC:  https://www.nhmrc.gov.au/about-us/resources/epigenetics-and-health
Epigenetics – Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics
Epigenetics | Psychology Today: https://www.psychologytoday.com/us/basics/epigenetics
Fotky: www.freepik.com/vlastný archív

https://youtu.be/MDCJk79APYg?si=b9DUuVtxpCsmjRZ4
https://www.brucelipton.com/

 

Článok si pre vás pripravila 

 

foto Gabi HerbaticaGabriela Volfová

Člen tímu Herbatica, ktorý prináša prírodné produkty na trh od roku 2015.
Milovníčka prírody a vedomého života, ktorá verí, že zázraky sa dejú...každý deň.
Vo väčšine našich článkov vychádzame z odborných štúdií alebo vedeckých prác.

Kontakt: gabriela@herbatica.sk


ikona herbatica FB
ikona herbatica IGikona herbatica YT


Nenašli ste, čo ste hľadali? Alebo si potrebujete doplniť ďalšie informácie?
Tých tu máme dosť - skúste do vyhľadávacieho okna zadať slovo ako napr
. „ migréna, hemeroidy, bradavica, ekzém, bolesti chrbtice alebo nakuknite do nášho BLOGU.

 

Páčil sa vám náš článok? Zdieľajte ho, urobíte nám radosť :)